Hızlı geç

Kozmetik Alanında Yapılan Klinik Çalışmalar

Kozmetik Alanında Yapılan Klinik Çalışmalar

Kozmetiklere İlişkin Klinik Araştırmaları Hakkında bilgiler aşşağıda yer almaktadır.

 • Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı iznine gerek olmaksızın, Beykent Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu kararı/onayı ile yapılabilecek “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar” ın bilimsel ve etik kurallara uygunluğu, ilgili çalışmaların tamamlanıncaya kadar izlenmesi, gerektiğinde çalışmanın sonlandırılması, gönüllü haklarının korunması ve araştırmalarda görev alacak kişilerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.
 • Bu Yönerge, hasta ve/veya sağlıklı gönüllü bireylerin katıldığı ve gönüllü bireylere araştırmacının doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılan ve “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar” adı altında toplanan tüm araştırmaları, çalışma ve değerlendirme esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını ve bu araştırmaları gerçekleştirecek kurumsal ve bireysel kişileri ve konu ile ilgili sorumlukları ve yükümlülükleri kapsar

Bu yönerge kapsamında belirtilen araştırmalar aşağıda yer almaktadır:

 1. Basılı ve elektronik kayıtların kullanılarak yapılan arşiv taramaları ve retrospektif çalışmalar
 2. Anket ve benzeri bilgi toplama araçları kullanılarak yapılacak sağlık ile ilgili araştırmalar,
 3. Elektronik ortamda yapılacak değerlendirme (test yanıtları, ses, video, vb) ile toplanan verilerin kullanılacağı araştırmalar
 4. Tanımlayıcı, kesitsel, olgu-kontrol, kohort araştırmalarını içeren tüm ilaç dışı gözlemsel çalışmalar
 5. Araştırmaya yönelik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji materyalleri (kan, doku, tükürük, idrar, gaita, kıl, tüy, görüntü, vb) ile yapılacak araştırmalar,
 6. Muayene, tetkik, tedavi ve takip gibi rutin işlemler sırasında elde edilmiş materyaller ile yapılacak çalışmalar
 7. Klinik araştırmalar dışında kalan vücut fizyolojisi (egzersiz vb) ile ilgili çalışmalar,
 8. İn vitro (hücre / doku kültürü) çalışmaları
 9. Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik genetik materyalle yapılacak çalışmalar
 10. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılacak çalışmalar
 11. Beslenme gibi yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar
 12. Sağlık bilimleri alanında ve sağlık alanını ilgilendiren diğer bilim alanlarında yapılacak çalışmalar gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm çalışmalar