Hızlı geç

Ürün Güvenlik Dosyaları

Ürün Güvenlik Dosyaları

Ürün bilgi dosyası; kozmetik ürünler için, 1223/2009/EC sayılı AB Kozmetik Düzenlemesine göre 5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanması zorunlu olan teknik dosyalar bütünüdür.

Her bir kozmetik ürün için bulunması gereken ürün bilgi dosyasında ürünün tanımlanması, kozmetik ürün güvenlik raporu, GMP ye uygun üretildiğini içeren üretim metodu, iddiaların kanıtlanması, istenmeyen etkiler, ürünün pazarlanması amacı ile yürütülen testlerine ilişkin kayıtları vb. kayıtları içermelidir.

Kozmetik Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre ürün bilgi dosyası, piyasa gözetim ve denetimi için Kurumun talebi halinde aşağıdaki bilgileri içeren ürün bilgisini, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olan etikette belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır. Üretici, bu ürün bilgileri dosyasını ilgili kozmetik ürünün son serisinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.

Ürün Bilgi Dosyası talepleriniz ve daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.